Değerlendirilme

Değerlendirilme 

   Adana Aile Hekimlerinin Acil Nöbetlere Katılım Değerlendirilmesi

Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz

Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz 

Aile Hekimleri ve ASM Sağlık Çalışanlarının 2015-2016 Yılı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz  

Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması

Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması 

Sağlık Emekçileri Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü Önünde Basın Açıklaması Yaptılar

'Aile Sağlığı Merkezleri Forumu'

'Aile Sağlığı Merkezleri Forumu' 

İstanbul Tabip Odası, İstanbul'da 4 yıl önce başlatılan aile hekimliği uygulamasının birinci basamak sağlık hizmetlerinde yarattığı değişimi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar üzerindeki etkilerini konu alan bir forum düzenliyor.

1 2 3 4

 
 
 
 

Değerli meslektaşlarımızın dikkatine!

Değerli meslektaşlarımızın dikkatine!

Değerli Meslektaşlarımız,   “24.11.2014 tarihli ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesinin beşinci fıkrasında: Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç...

Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği

Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği

TTB Hukuk Bürosu, aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği hazırladı.

TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları

TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 tarihinde Sözleşme fesihleri, diğer örgütlerle ilişkiler, sürücü raporları, Sağlık Bakanlığından taleplerimiz, Karadeniz Bölgesi AH leri buluşması gündemi ile Bursa Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları

TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları

TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı 20 Şubat 2016 Cumartesi günü, Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek!

Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu çağrısıyla bir araya gelen Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü sendika, dernek temsilcileriyle birlikte, 7x12 saat çalışma dayatmalarını, butik ASM’leri, Cumartesi direnişini, baskılara karşı hukuki süreci ve bundan sonraki yol haritasını...

  • TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU KURULDU

  • 2 Aralık 2012 tarihinde 20 ilden aile hekiminin katılımıyla TTB’nde gerçekleştirilen toplantıda, TTB Aile Hekimliği Kolu kuruldu. Toplantıda, aile hekimlerini çok yakından ilgilendiren sözleşmeler, eğitim, illerdeki komisyon çalışmaları v.b. konular ele alındı. Toplantıda yürütme kurulunu seçen aile hekimleri çalışma yönergelerini de hazırladı.

    Yürütme Kurulu'na Handan Yüksel (Ankara), Birhan Altay (Ankara), Hakan Hekimoğlu (İstanbul), Hümeyra Doğan (Karabük), Ali Yılmaz (Çorum), Aysel Divarcı (Isparta-Burdur), Selahattin Oğuz (Batman) seçilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği
Aile Hekimleri Kolu

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17-23, Maltepe/Ankara
Tel: (0312) 231 31 79 | Faks: (0312) 231 19 52
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.